ایران مرکز 24 سپتامبر, 2020 blog

با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در پرواز تنها ۵۰ الی ۶۰ بلیط هواپیما یک پرواز به فروش می رسد.

هواپیما مکانی کوچک و سربسته است که امکان انتقال ویروس کرونا را چند برابر می کند، بنابراین رعایت فاصله گذاری اجتماعی توسط ایرلاین ها ضروری است.

از ابتدا با شیوع گسترده این بیماری در جهان و ایران، قانون فاصله گذاری اجتماعی برای ایرلاین ها نیز تعیین شد.

اما از انجایی که تعداد مسافران به حداقل رسیده بود و برخی از پرواز ها نیز به طور کلی متوقف شده بودند نیازی به رعایت فاصله گذاری نبود چرا که مسافران می توانستند با فاصله از یکدیگر در پرواز بنشینند.

اما حالا با افزایش تقاضا و تا حدودی بازگشت به روزهای قبل از کرونا نیاز به رعایت فاصله گذاری اجتماعی در هواپیما نیز حس می شود.

در ابتدا گفته می شد که ایرلاین ها تنها اجازه دارند ۶۰ درصد از بلیط صندلی های یک پرواز را به فروش رسانند.

اما به گفته مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی « دولت اگر می خواهد تمامی پرواز ها تنها با ۶۰ درصد ظرفیت خود انجام شوند بایستی در ابتدا پیش بینی بودجه و هزینه های تحمیلی به ایرلاین ها را جبران کند. در غیر این صورت این مسئله باعث متوقف شدن پرواز های شرکت ها هواپیما خواهد شد. چرا که انجام پروازی که تنها ۶۰ درصد و یا کم تر از آن پر شده باشد مقرون به صرفه نخواهد بود.»

در حال حاضر با افزایش تعداد مسافران تنها دو شرکت هواپیمایی کاسپین و معراج اقدام به انجام آزمایشی فاصله گذاری اجتماعی در پرواز کرده اند.

فاصله گذاری در پرواز اینطور اجرا می شود که که مسافران یکی در میان بر روی صندلی های قرار می گیرند یعنی در میان هر دو مسافر یک صندلی خالی وجود دارد.

قبلا هم گفته شده بود که رعایت فاصله گذاری اجتماعی باعث افزایش بلیط هواپیما خواهد شد، چرا که در صورت تغییر نکردن قیمت بلیط هواپیما هزینه های بسیاری برای ایرلاین ها به وجود خواهد آمد و به مرور باعث متوقف شدن برخی پرواز ها و یا حتی تعطیلی شرکت های هواپیمایی خواهد شد.

مجموع مبلغ بلیط صندلی های خالی در هواپیما (۴۰ درصدی که به فروش نمی رسد نه صندلی هایی که برای فروش گذاشته شده اما خریداری نمی شود) با افزایش قیمت بلیط ۶۰ درصدی که به فروش گذاشته می شود جبران خواهد شد.

این طرح فاصله گذاری اجتماعی توسط دو ایرلاین معراج و کاسپین آزمایشی بوده تا استقبال مسافران پس از اجرای این طرح و همچنین افزایش قیمت بلیط بررسی شود.

به طور کلی ایرلاین ها برای هر پرواز کابین هواپیما را کاملا ضد عفونی می کنند اما مسافران نیز موظف هستند برای جلوگیری از انتقال این بیماری تمام پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

رعایت پروتکل های بهداشتی تعیین شده توسط پرسنل پرواز و مسافران در فاصله گذاری اجتماعی نیز اجباری است.