ایران مرکز 4 دسامبر, 2019 blog

معماری این قصر هفده هزار متر مربعی از سبک معماری باروک الهام گرفته شده و آن را در قرن بیست و یکم ساخته‌اند. در قسمت مرکزی قصر درختی برنزی با بیست متر ارتفاع خودنمایی می‌کند که نمادی است از اصالت و طبیعت ستودنی کشاورزان تاتارستان و باروری طبیعت. طاق ورودی بنا در قسمت تاج درخت ساخته شده که تزئیناتی از شاخه‌های زیتون کنده‌کاری آن را آراسته‌اند. گنبدی پیچ خورده بالای ساختمان به عنوان نمادی از معماری شرقی، کاخ را تماشایی‌تر کرده است. نورپردازی‌های شب‌هنگام، قدم زدن در این مکان را رویایی‌تر از روز و آن را به یکی از دیدنی‌های روسیه تبدیل می‌کنند.