ایران مرکز 7 نوامبر, 2019 blog

کلیسای سنت پیر ژنو

کلیسای سنت پیر ژنو کلیسای جامعی است که در شهر ژنو قرار دارد و برای مذهب پروتستان می باشد. این کلیسا به عنوان کلیسای خانگی جان کلوین (یکی از رهبران اصلاحات پروتستان) شناخته می شود.

داخل کلیسا نیز صندلی ای وجود دارد که متعلق به جان کلوین میباشد. این کلیسا با داشتن برجی به ارتفاع ۱۵۷ متر، در سال ۱۱۶۰، تحت نظر اسقف اعظم ژنو شروع به کار کرد.

این کلیسا که در قسمت قدیمی شهر ژنو قرار دارد، به سبک گوتیک و رومانسک ساخته شده است و قدمت آن به سال ۱۱۵۰ بر می گردد. این کلیسا علاوه بر اینکه یک بنای تاریخی دیدنی در سفر به ژنو است، معماری فوق العاده ای هم دارد و به همین دلیل ارزش دیدن دارد.

در ساخت این کلیسا از ترکیب سبک های معماری گوناگونی نظیر معماری گوتیک، معماری رومانسک و معماری نئوکلاسیک استفاده شده است. در بررسی های باستان شناسی انجام شده در قسمت زیرین مجموعه کلیسا، آثاری بسیار مهمی که متعلق به امپراتوری روم و زمانی که مسیحیت به این شهر رسید، یافته شده است.

بنای کلیسا به سبک رومانسک بنا شد و صد سال پس از ساخت آن با سبک گوتیک تکمیل یافت. نمای اصلی کلیسا نیز سبک نئوکلاسیک دارد که در قرن هجدهم به کلیسا افزوده شد. غیر از ساختمان اصلی این کلیسا، دو ساختمان دیگر وجود دارد که در قرن دوازدهم و از طریق گسترش ساختمان اصلی به وجود آمدند و به استفاده های مختلف از جمله مقدسات عمومی و تعالیم کلیسا اختصاص داده شدند.

 

کُنراد ویتز، نقاش معروف آلمانی، یک نقاشی گوتیک برای کلیسای جامع در سال ۱۴۴۴ نقاشی کرد و آن را هنر گوتیک سنت پیتر نامید، که امروزه این اثر در موزه هنر و تاریخ ژنو نگه داری می شود.

در نهایت، کلیسای جامع سنت پیر یکی از جاذبه های گردشگری ارزشمند کشور سوئیس میباشد.